13.12.2023

Kommersiell kyla, Göteborg

KT_referensbilder Clivet Rya 01

Projekt:
KVV RYA

Behov:
Göteborg Energi behövde 425 kW kyla till kontors- och testlokaler i Göteborg. Ett äldre aggregat har gått ur tiden och modernisering behövs.

Lösning:
1 st Clivet SPINChiller4 WSAT-YSC4 170.5 PRM. Ett Luftkylt vätskekylaggregat med scrollkompressorer. Aggregaten har två självständiga köldmediekretsar fördelat med 2 respektive 3 kompressorer i varje köldmediekrets. Integrerad pumpmodul med tank samt inbyggd mikroprocessor för styr- och regler. Köldmedium R32.

Resultat:
Resultatet blev en toppmodern, energieffektiv, miljövänlig, driftsäker och kostnadseffektiv lösning som kommer att leverera kyla under många år framöver.

Faktaruta:
Beställare: Göteborg Energi
Installatör: Klimatgruppen AB
Fabrikat/Produker: 1 st Clivet SPINChiller4 WSAT-YSC4 170.5 PRM
Effekt: 1 x 425 kW
Installationsår: 2020

KT_referensbilder Clivert Rya 02

Klima-Therm AB

Ögärdesvägen 17

SE-433 30 Partille

Telefon: +46(0)313366530

Nyhetsbrev