Pågen Göteborg

KT_Referens RPS ER Kyl Pagen 24.05 kopiera


Projekt: Pågen, snabbkylning
Behov: Utbyte av äldre aggregat på grund av sviktande prestanda och funktion, samt köldmedium med hög GWP
Lösning:  Byte till aggregat med högre kyleffekt, och köldmedium R290 med lågt GWP 3
Resultat: En början på en grön satsning med ny köldmedier

 

Faktaruta:
Beställare: Pågen
Installatör: ER Kylinstallationer AB
Fabrikat/Produkter: 1 st RPS Hybrid Pro HAR310
Effekt: 200 kW med KB ut -18ºC
Installationsår: 2024

Klima-Therm AB

Ögärdesvägen 17

SE-433 30 Partille

Telefon: +46(0)313366530

Nyhetsbrev