02.12.2022

Underhållsvärme

KT_ENERGI-EKONOMI_SERIE_#09

I takt med att energipriset stiger har energikonsumtion den senaste tiden blivit en särskilt het fråga. Att släcka lamporna när du går ut från ett rum eller dra ur kontakten på hemelektronik i standbyläge är självklart smart när du vill minska din elräkning. Men på årets varma dagar kan din luftvärmepump också vara en räddare i nöden.

 

Vill du köra underhållsvärme i ett fritidshus eller annan fastighet är denna texten nyttig läsning för dig!

 

Luftvärmepumpen får endast räknas som ett komplement till befintliga värmekällor. Det måste alltid finnas ytterligare värmekällor som kan bibehålla inställd temperatur, till exempel när det blir mycket kallt ute och luftvärmepumpen inte klarar av hela energibehovet, eller om ett eventuellt fel skulle uppstå med luftvärmepumpen. Vid sänkning av inomhustemperaturen höjs även luftfuktigheten och vid 10°C är luftens mättnadsvärde 9,4 g vatten per m3. Har man då 50m2 med normal takhöjd 2,4 m kan man alltså ha hela 1128 g vatten i luften. Vatten vilket kondenserar mot kallare ytor som till exempel fönster. 

 

Därför är det mycket viktigt att ventilationen är tillräcklig. För dåligt ventilerade utrymmen riskerar kondensutfällning med fuktskador och mögelangrepp som följd. I torr luft transporteras värme lättare än i fuktig, vilket gör att luftvärmepumpen blir effektivare i en torr inomhusmiljö. Luftvärmepumpen ersätter inte ventilationen utan den cirkulerar bara den redan vattenmättade luften. Luftvärmepumpen fungerar annorlunda vid lågtemperaturdrift kontra normaldrift. Inomhusdelens fläkt går med förutbestämd hastighet vilket inte går att reglera. Likaså går fläkten även när utomhusdelen behöver avfrostas. Orsaken till det är att inomhusdelen, till skillnad från vid normal värmedrift, inte kan tillgodose tillräcklig energi genom konvektion, utan fläkten måste vara igång. Avfrostningscykeln kan även bli längre och avfrostningsintervallerna allt tätare. Allt beror på den uppvärmda ytans säkerställda temperatur, hur bra ytan är isolerad samt hur bra utomhusdelen är skyddat framför allt mot vind och snödrev. Sjunker temperaturen inomhus under inställda 10°C klarar inte luftvärmepumpen avfrostningarna vilket leder till att utomhusdelen snabbt isar ihop och riskerar frysa sönder. Vidare måste man vara medveten om att underhållsvärme inte alltid är ekonomiskt försvarbart. Avfrostningarna blir längre och krävs allt oftare, den förtjänst man har av att köra låg temperatur förbrukas om man ofta besöker fastigheten och då kräver temperaturhöjningar. Energiförbrukningen för att höja temperaturen från 10°C till 22°C är betydligt högre an att höja från till exempel 16°C.

 

Luftvärmepumpens uppgift är alltid att vara en kompletterande värmekälla, att hålla huset varmt och ordinarie uppvärmning som
exempelvis element kalla eller stående i stand by så mycket som möjligt. Vid 16°C på luftvärmepumpen kan elementen vara på
stand by på ca 10–12°C. Vid 10°C så bör elementen vara inställda på ca 8°C vilket sannolikt gör att elementen oftare slår på vid
lågtemperaturdrift.

 

På vår hemsida kan du se hela vårt sortiment, samt hitta din närmaste återförsäljare som kan hjälpa dig!

 

Klima-Therm AB

Ögärdesvägen 17

SE-433 30 Partille

Telefon: +46(0)313366530

Nyhetsbrev