2006

Przekształcenie firmy PHU Klima-Therm w spółkę prawa handlowego Klima-Therm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.