2007

Rozszerzenie portfolio produktów Klima-Therm o urządzenia marki Clint w ramach współpracy z Grupą G.I. Holding.