2008

Przyznanie tytułu “Złotego Instalatora” za działalność szkoleniową realizowaną za pośrednictwem “Akademii Klima-Therm”.