2008

Start programu edukacyjnego “Uczelnie techniczne z Klima-Therm”, wspierającego środowisko akademickie w procesie kształcenia studentów uczelni technicznych.