2010

W grudniu 2010 do Grupy Klimat-Therm dołącza spółka “Klimor” - wiodący polski producent systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Do przejęcia doszło na drodze porozumienia zawartego z dotychczasowym większościowym udziałowcem firmy - Gdańską Stocznią Remontową. Aktywizacja spółki Klimor to element długofalowej strategii Grupy Klima-Therm zakładającej sukcesywne rozszerzanie aktywności w zakresie dostarczania kompleksowej gamy produktów i usług HVAC.