2013

W maju w Katowicach oddano do użytku nowe centrum szkoleniowo-badawcze funkcjonujące w ramach projektu “Akademia Klima-Therm”.