2018

Clima-Produkt i Barbor w strukturze Grupy KLIMA-THERM.

7 czerwca 2018 roku spółka KLIMA-THERM stała się właścicielem spółek CLIMA-PRODUKT Sp. z o.o. oraz BARBOR Sp. z o.o. Inwestycja ta związana jest ze stałym poszerzaniem działalności Grupy KLIMA-THERM o działalność produkcyjną oraz rozbudową portfolio oferowanych Klientom produktów.