Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi wybudowano 2 nowoczesne budynki z przeznaczeniem na Centrum Nauki i Sztuki oraz Centrum Promocji Mody. Oba te obiekty charakteryzują się nietuzinkowym wyglądem i oryginalną elewacją. W projekt inwestycyjny wpisano montaż systemu klimatyzacji komfortu.

 

Grupa Klima-Therm na drodze konkursu ofert zaproponowała inwestorowi rozwiązanie bazujące na 6 układach Fujitsu Airstage VRF V-II o łącznej mocy chłodniczej wynoszącej 263 kW (9 modułów zewnętrznych, 43 jednostki wewnętrzne) oraz 10 klimatyzatorach typu Split o mocy 95 kW. Agregaty Fujitsu typ AJYA72LALH i AOY30UB zaopatrują w chłód dwie funkcjonujące na obiektach centrale wentylacyjne. Klimatyzacja w budynkach ASP sterowana jest przy pomocy systemu BMS z wykorzystaniem modułu LonWORKS.