Bank PKO BP – Warszawa

I Oddział banku PKO BP w Warszawie mieści się przy ul. Sienkiewicza w ścisłym centrum miasta. Bank zajmuje 6-kondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni 20 600 m². W ramach przeprowadzonych prac modernizacyjnych na obiekcie zainstalowano system klimatyzacji komfortu Fujitsu Airstage VRF V-II składający się z 9 jednostek zewnętrznych oraz 68 jednostek wewnętrznych typu kasetonowego i ściennego. Sumaryczna moc układu wynosi 260 kW dla trybu chłodzenia. Grupa Klima-Therm pozyskała kontrakt na drodze konkursu ofert.