Centrum Handlowe Astra

Astra to wielobranżowe centrum handlowe zlokalizowane przy obwodnicy śródmiejskiej, w pobliżu obwodnicy autostradowej. Na powierzchni ponad 20 000 m², na trzech poziomach handlowych, mieści się ponad 140 stoisk handlowych, gastronomicznych i usługowych. System wentylacji i klimatyzacji obiektu poddany został gruntownej modernizacji.

 


W wyniku zrealizowanych prac, które powierzono Grupie Klima-Therm, całą powierzchnię centrum handlowego objęto systemem klimatyzacji opartym na urządzeniach marki Klima-Therm by Clint. W budynku zainstalowano 4 agregaty wody lodowej w super cichym wykonaniu (typ CHA/K 1128-P SSL PS) o mocy 290 kW każdy. Dodatkowo na obiekcie funkcjonują 2 agregaty skraplające MHA/K/SSL 262 o mocy 80 kW oraz 1 agregat typu MHA/K/SSL 453 o mocy 139 kW. Czynnikiem kluczowym w pozyskaniu kontraktu było spełnienie wymogu inwestora związanego z możliwie najcichszą pracą układu klimatyzacji z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo wysokich budynków mieszkalnych.