Centrum Medycyny Eksperymentalnej

Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego to innowacyjny budynek o powierzchni ponad 1,8 tys. m2, w którym znajdują się sale laboratoryjne, ćwiczeniowe i operacyjne.

 

Inwestycja została wyposażona w system klimatyzacji komfortu Fujitsu Airstage V-III (4 jednostki zewnętrze oraz 27 jednostek wewnętrznych kasetowych), 3 agregaty skraplające Fujitsu do obsługi central wentylacyjnych oraz urządzenie Fujitsu Split przeznaczone do serwerowni. Na obiekcie zainstalowano również 15 central wentylacyjnych w wykonaniu higienicznym oraz 2 stropy laminarne marki Klimor.