Co to jest klimakonwektor?

Klimakonwektor lub inaczej fan-coil; jest urządzeniem, którego zadaniem jest utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.

 

W odróżnieniu od tradycyjnych klimatyzatorów czynnikiem zapewniającym komfort w pomieszczeniach jest woda (w pewnych przypadkach jest to płyn niezamarzający np. glikol). Klimakonwektory w zależności od sposobu regulowania temperatury mogą służyć tylko do chłodzenia lub grzania, a także jako połączenie tych funkcjonalności czyli grzewczo-chłodzące.

Co to jest klimakonwektor?

Klimakonwektor nie jest autonomicznym źródłem ciepła/chłodu, dlatego musi współpracować z dodatkowymi urządzeniami zapewniającymi odpowiednia temperaturę czynnika chłodząco-grzewczego. Źródłem takim najczęściej są agregaty wody lodowej tzw. chillery. Dlatego też najczęstszym zastosowaniem tych urządzeń są obiekty biurowej użyteczności publicznej.

Możemy wyróżnić kilka podziałów klimakonwektorów

 

W zależności od typu:

  • Ścienne
  • Kanałowe
  • Kasetonowe
  • Podłogowe
  • Uniwersalne

 

W zależności od liczby wymienników

  • Dwururowe (z jednym wymiennikiem)
  • Czterorurowe (z dwoma wymiennikami)

 

Budowa klimakonwektora jest stosunkowo prosta ponieważ składa się na niego wymiennik do którego dostarczany jest czynnik chłodząco-grzewczy, wentylator pozwalający na rozprowadzenie obrobionego termicznie powietrza, zaworu regulacyjnego dostarczającego czynnik w odpowiedniej ilości oraz sterownika zarządzającego pracą urządzenia.