Cyfrowa Foto

Cyfrowa Foto to największa w Polsce drukarnia cyfrowa posiadająca 12 marek, wśród których najpopularniejszą jest Colorland.

 

W części biurowej obiektu zastosowano system klimatyzacji komfortu Fujitsu Airstage VRF V-II ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego oraz 29 jednostek wewnętrznych typu kasetonowego i ściennego, o łącznej wydajności chłodniczej 134 kW. Do pomieszczeń UPS i serwerowni dostarczone zostały urządzenia Fujitsu Split o łącznej wydajności chłodniczej 70 kW.