Dedykowane modele

SABIANA dopasowuje swoje rozwiązania do wymagań pomieszczeń poprzez opracowanie dedykownaych konstrukcji. Do standardowych rozwiazań modele podokienne do zabudowy lub w obudowie do pomieszczeń higienicznch modele z filtrami elektroststycznymi, do open space modele kasetonowe a do pomieszczeń długich moldele wykorzystujące efekt coanda.