Elektrownia Tauron

Tauron Wytwarzanie to drugi pod względem wielkości wytwórca energii elektrycznej w Polsce. Podstawową działalnością spółki jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz wytwarzanie i zaopatrywanie klientów w parę wodną. Tauron Wytwarzanie dysponuje 4 671 MWe mocy elektrycznej zainstalowanej oraz 1 496 MWt mocy cieplnej osiągalnej. Spółka posiada 7 zakładów, jednym z nich jest Oddział Łaziska zlokalizowany w Łaziskach Górnych, będący elektrownią systemową opalaną węglem kamiennym z własnym węzłem ciepłowniczym.

 

W pomieszczeniach Nastawni Nawęglania oraz Rozdzielni Elektrycznych zainstalowano agregat wody lodowej MEA/302 oraz 5 agregatów skraplających MHA/K 202 o sumarycznej mocy chłodniczej 370 kW.