Galeria Mazurska

Grupa Klima-Therm dostarczyła na obiekt system klimatyzacji w ramach prac inwestycyjnych związanych z rozbudową galerii. Na 4 500 m² dodatkowej powierzchni handlowo-usługowej, zlokalizowanej na poziomie „0”, komfort powietrza zapewnia układ urządzeń oparty na agregacie wody lodowej Klima-Therm (typ CHA/K 1208-P PS) i klimakonwektorach marki Sabiana (typ SK04,SK34,SK66,MTO 43+1) w łącznej liczbie 28 jednostek. Rozwiązanie zaoferowane przez Grupę Klima-Therm zostało wybrane przez inwestora w wyniku konkursu ofert.