GDDKiA - Oddział Łódź

Siedziba łódzkiego oddziału GDDKiA przy ul. Irysowej to obiekt powstały na bazie 2 połączonych budynków: części zmodernizowanej – po dawnej szkole podstawowej, która pełni dziś funkcję biurowo-administracyjną, oraz nowej części – budynku wzniesionego na cele związane z organizacją laboratorium drogowego.

 

W ramach powstałej inwestycji, pomieszczenia biurowe GDDKiA wyposażone zostały w system klimatyzacji złożony z 5 systemów Fujitsu VRF V-II (8 modułów zewnętrznych, 92 jednostki wewnętrzne), 2 systemów Multi-8 (2 agregaty, 8 jednostek wewnętrznych), 2 klimatyzatorów Fujitsu Split oraz 5 agregatów skraplających Klima-Therm by Clint. Sumaryczna moc chłodnicza wszystkich zainstalowanych na obiekcie urządzeń wynosi 354 kW. Budynek posiada również centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne marki Klimor w wykonaniu dachowym i podwieszanym.