Misja

„We Care About Air". Czujemy się odpowiedziani za człowieka i środowisko naturalne. Naszą troską są jakość i komfort powietrza – w biurze, w domu oraz we wszystkich pomieszczeniach, w których pracuje i przebywa człowiek. W równym stopniu, co o powietrze, dbamy o bliższe i dalsze otoczenie naszego biznesu. Podążając za ideą zrównoważonego rozwoju, wyznaczyliśmy sobie priorytety oparte na proekologicznym podejściu do działalności, partnerstwie z Klientem oraz dbałości o zasoby ludzkie.