Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie, założone w 1862 roku jako Muzeum Sztuk Pięknych, to jedno z najstarszych muzeów sztuki w Polsce. Modernistyczny gmach siedziby w Al. Jerozolimskich wzniesiono w latach 1927–1938. Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie liczą ok. 830 tys. dzieł sztuki polskiej i światowej. Jedną ze stałych ekspozycji muzeum stanowi otwarta w 1972 roku Galeria Faras, która jest największą w Europie ekspozycją zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego (od VI do XIV wieku).

 

Do pomieszczeń Galerii Grupa Klima-Therm dostarczyła system klimatyzacji Fujitsu Airstage VRF V-II w postaci 3 agregatów typu AJY144LALH o łącznej mocy chłodniczej wynoszącej 135 kW. Agregaty zostały podłączone do chłodnicy w centrali wentylacyjnej.