MWiK w Bydgoszczy

Czterokondygnacyjny budynek o kubaturze ponad 15 tys. m2 należy do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, które nową część swojej siedziby przeznaczyły na pomieszczenia administracyjno-warsztatowe.

 

Komfort powietrza w nowej części obiektu zapewniają systemy Fujitsu Airstage V-II i V-III, składające się z 5 jednostek zewnętrznych oraz 55 jednostek wewnętrznych kasetonowych. Dodatkowo, w serwerowni zainstalowano urządzenia Fujitsu Split.