Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku powstał z potrzeby utworzenia miejsca skupiającego przedsiębiorstwa działające w branżach innowacyjnych oraz oferujących zaawansowane technologicznie produkty lub usługi. Jego założenie było elementem strategii poprawy atrakcyjności inwestycyjnej regionu, wzrostu konkurencyjności i szeroko rozumianego ożywienia gospodarczego. 

 

W ramach inwestycji Grupa Klima-Therm wyposażyła budynek w 8 układów Fujitsu Airstage VRF V-II składających się łącznie z 10 jednostek zewnętrznych i 88 jednostek wewnętrznych typu kasetonowego zwartego, kanałowego oraz ściennego, jak również dostarczyła na obiekt 4 agregaty VRF do central wentylacyjnych. System klimatyzacji komfortu stanowi jedyne źródło ogrzewania wszystkich pomieszczeń w budynku. Kontrakt pozyskano w drodze przetargu