Park Technologiczny Future Processing

Na terenie „Nowych Gliwic”, będących nowoczesnym kompleksem biznesowo-edukacyjnym powstałym na zrewitalizowanym terenie po nieczynnej kopalni przy ul. Bojkowskiej, swoją działalność zapoczątkowała m.in. firma Future Processing świadcząca usługi z zakresu produkcji i testowania oprogramowania. Ten jeden z najbardziej liczących się pracodawców w regionie wybudował w gliwickiej strefie biznesu park technologiczny „FPark”, w którym zaaranżowano nowe biura spółki. Nowoczesny, spełniający najwyższe standardy biurowiec składa się 3 połączonych budynków o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 2 500 m² i kubaturze 8 000 m³.

 

Na obiekcie funkcjonuje system klimatyzacji komfortu Fujitsu Airstage VRF V-II w postaci 8 jednostek zewnętrznych połączonych układem z wewnętrznymi jednostkami kasetonowymi w ilości 51 szt. Sumaryczna moc chłodnicza systemu to 300 kW.