Prokuratura Rzeszów

Dawny budynek przy ul. Hetmańskiej został w całości przeprojektowany i przebudowany dla celów działalności Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. 

 

Projekt instalacji HVACR uwzględnił zastosowanie urządzeń marki Fujitsu i Klima-Therm by Clint. 
Na obiekcie zainstalowano system Airstage VRF V-II, na który składa się 10 agregatów zewnętrznych obsługujących 134 jednostki wewnętrzne typu ściennego z filtrami jonowymi i polifenolowymi. Układy VRF sterowane są za pomocą pilotów bezprzewodowych, sterowników przewodowych oraz z wykorzystaniem sterownika centralnego. W budynku prokuratury funkcjonuje również system chłodniczy Klima-Therm by Clint. 
w postaci agregatu skraplającego MHA K 71. Pomieszczenia serwerowni klimatyzowane są przy pomocy 4 kompletów urządzeń Fujitsu Split
z jednostkami wewnętrznymi typu kanałowego. Sumaryczna moc chłodnicza wszystkich urządzeń dostarczonych na obiekt wynosi 376 kW.