Przystań wodna we Włocławku

Przystań Wodna powstała na lewym brzegu Wisły, za ujściem rzeki Zgłowiączka, w pobliżu ul. Piwnej. Obiekt stanowi bazę treningową dla Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Na jego terenie zaaranżowano również pomieszczenia dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W budynku o kubaturze ponad 18 000 m³ znajdują się m.in. lokale biurowe z zapleczem sanitarnym, szatnie z natryskami, sauna, pomieszczenia trenerów, siłownia oraz magazyn sprzętu treningowego. Infrastruktura budynku Przystani obejmuje ponadto lokal gastronomiczny z zapleczem i sanitariatami o powierzchni około 300 m², salę konferencyjną i punkt medyczny. Na terenie inwestycji znajdują się również hangary, warsztaty i magazyny na potrzeby WTW, WOPR i Policji. Obiekt przystosowano do cumowania małych jednostek pływających oraz statków spacerowych.

 

Budynek Przystani Wodnej wyposażony został w 3 systemy klimatyzacji komfortu Fujitsu Airstage VRF V-II, na który składają się 4 agregaty (1x AJYA72LALH, 1x AJYA90LALH, 2x AJY108LALH) i 34 jednostki wewnętrzne kasetonowe. Na obiekcie zainstalowano również 4 agregaty skraplające Fujitsu z przeznaczeniem do central wentylacyjnych (AJYA72LALH, AJYA90LALH, AOYG45LATT, AOYG54LATT). Sumaryczna moc chłodnicza dostarczonych urządzeń wynosi 208 kW. Grupa Klima-Therm pozyskała kontrakt na drodze procedury przetargowej.