Regionalne Centrum Informatyczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Regionalne Centrum Informatyczne (RCI) jest wizytówką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To inwestycja za ponad 96 mln złotych finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach „Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013”. Kompleks RCI obejmuje pięć obiektów o różnej liczbie kondygnacji (od 1 do 4), łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 8 047 m² oraz kubaturze 45 898,58 m³.

 

Do nowo powstałych obiektów Grupa Klima-Therm dostarczyła 12 układów chłodniczych Fujitsu Airstage VRF serii V-II obejmujących 31 agregatów zewnętrznych oraz 199 jednostek wewnętrznych: 115 kasetonowych, 70 ściennych i 14 podsufitowych. Sumaryczna moc chłodnicza systemów wynosi aż 1127 kW. Dla inwestora ważną zaletą systemu FUJITSU był niski poziom hałasu jednostek wewnętrznych, który nie zakłóca pracy studentów i pracowników naukowych, a także elastyczne i zarazem ekonomiczne rozwiązanie zapewniające komfort powietrza w użytkowanych pomieszczeniach. Dzięki małej bezwładności zastosowanego układu bardzo szybko osiągane są pożądane przez użytkownika parametry temperatury.