Rozwiązania wspierające

Korzystając z ponad stuletniego doświadczenia, Yanmar dostarcza produkty oraz technologie wpływające na zrównoważony rozwój społeczności globalnej i lokalnej, poprzez ułatwienie dostępu do zdrowej żywności, a także bezpiecznej, ekologicznej energii. Działając globalnie w wielu dziedzinach, koncern wdraża rozwiązania będące odpowiedzią na aktualne potrzeby cywilizacyjne. Yanmar działa globalnie w wielu dziedzinach: rolnictwo, budownicwo, energetyka, przemysł morski i silniki przemysłowe.