Rupes Lublin

Powierzchnia biurowca objęta systemem klimatyzacji wynosi ponad 7 000 m². Komfort powietrza na obiekcie dostarczają systemy Fujitsu Airstage VRF V-II (16 jednostek zewnętrznych, 153 jednostki wewnętrzne kanałowe typu Slim), 1 jednostka przysufitowa oraz 11 klimatyzatorów typu Split przeznaczonych do ochładzania pomieszczeń technicznych oraz powierzchni apartamentowych.

 

Co szczególnie ważne – zamontowane systemy klimatyzacji są jedynym źródłem ciepła w budynku. Rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej dla klimatyzacji odbywa się w sposób indywidualny, według rzeczywistego zużycia, co jest możliwe dzięki zastosowaniu oprogramowania sterującego UTY-APGX.