Sąd Okręgowy w Kielcach

Budynek Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej w pierwszym etapie prac inwestycyjnych został zmodernizowany, a w następnej kolejności poddany rozbudowie o nowe skrzydło o powierzchni ok. 3 500 m² z przeznaczeniem na wydziały karne i wydział penitencjarny, sale rozpraw oraz czytelnie.

 

Obecnie w zmodernizowanym i rozbudowanym budynku kieleckiego sądu o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej blisko 9 tys. m² funkcjonują systemy klimatyzacji komfortu Fujitsu Airstage VRF serii V-II, na które składa się 12 jednostek zewnętrznych i 168 jednostek wewnętrznych
o sumarycznej mocy dla trybu chłodzenia wynoszącej 423 kW.