Sąd Rejonowy – Bydgoszcz

Nowy budynek Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o powierzchni całkowitej ponad 5,5 tys. m2 posiada sale rozpraw oraz pomieszczenia administracyjne.

 

Instalacja klimatyzacji sądu przy ul. Toruńskiej opiera się na 11 jednostkach zewnętrznych klimatyzacji komfortu Fujitsu Airstage V-II i J-II, połączonych z 132 kasetonowymi i ściennymi jednostkami wewnętrznymi. Dla obiektu zostały również dostarczone 3 agregaty VRF V-II przeznaczone do central wentylacyjnych oraz system klimatyzacji Fujitsu Split do obsługi serwerowni.