Salon Mercedes-Benz – Łęczyca

Salon samochodowy Mercedes-Benz w Łęczycy to budynek o łącznej kubaturze wynoszącej 12 000 m³. W ramach inwestycji, na powierzchni 1 200 m² zainstalowano system klimatyzacyjny składający się z 3 układów Fujitsu Airstage VRF V-II, w tym 2 niezależnych układów bliźniaczych, o sumarycznej mocy chłodniczej 115 kW. Komfort powietrza do pomieszczeń dostarcza łącznie 25 jednostek wewnętrznych typu zwartego kasetonowego, przysufitowego i ściennego. Urządzenia mogą pracować w trybie chłodzenia lub grzania.