Stadion miejski w Białymstoku

Stadion Miejski w Białymstoku jest inwestycją zrealizowaną w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, którego łączna wartość opiewa na kwotę ponad 290 mln zł.

 

Na ten nowoczesny obiekt sportowy składają się stadion piłkarski mieszczący 22 tys. widzów, boisko treningowe oraz kompleks pomieszczeń użytkowych o powierzchni blisko 25 000 m2, w których zamontowano system klimatyzacji wodą lodową Klima-Therm by Clint. Układ został zaprojektowany w oparciu o 290 klimakonwektorów kasetonowych i 8 jednostek kanałowych połączonych z agregatem typu CHA 5602-V PU o mocy chłodniczej 1500 kW. Projekt inwestycyjny zakładał również objęcie klimatyzacją pomieszczeń technicznych, dla których zastosowano 34 urządzenia Fujitsu Split w opcji pracy całorocznej o łącznej mocy chłodniczej/ grzewczej wynoszącej odpowiednio 186 kW/207 kW.