Szpital Powiatowy w Sejnach

Szpital powiatowy w Sejnach został poddany modernizacji i rozbudowie. Na obiekcie zainstalowano urządzenia dostarczone przez Grupę Klima-Therm.

 

W pomieszczeniach technicznych są to: Fujitsu Split, a 7 agregatów Fujitsu Airstage VRF V-II zostało wykorzystanych do zasilania chłodnic w centralach wentylacyjnych. System wentylacyjny wybranych pomieszczeń składa się z 5 central w wykonaniu higienicznym, kratek higienicznych, stropów laminarnych oraz modułów recyrkulacyjnych, wyprodukowanych przez Klimor.