Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego grupująca wydziały medyczne, najstarsza i jedna z większych tego typu instytucji w Polsce. Collegium Medicum w konsorcjum z Instytutem Farmakologii PAN w 2012 roku otrzymało na okres pięciu kolejnych lat prestiżowy status pierwszego w Polsce Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w obszarze nauk medycznych.

 

Inwestycja mająca na celu modernizację Collegium Medicum obejmowała m.in. wyposażenie w system klimatyzacji komfortu pomieszczeń administracyjnych, sal wykładowych oraz laboratoriów. Grupa Klima-Therm zaproponowała inwestorowi zastosowanie na obiekcie urządzeń Fujitsu Airstage VRF V-II. Projekt instalacji klimatyzacyjnej obejmował montaż 3 układów systemu VRF (typ agregatów: AJY216LALH, AJY198LALH, AJY216LALH) obsługujących łącznie 89 jednostek wewnętrznych – głównie typu ściennego. Kontrakt pozyskano w wyniku procedury przetargowej.