Urząd Dozoru Technicznego w Gliwicach

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest instytucją państwową powołaną w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Jako jednostka notyfikowana prowadzi działalność certyfikacyjną oraz szkoleniową. Gliwicki oddział UDT przy ul. Robotniczej mieści się w 4-kondygnacyjnym budynku o powierzchni 2 100 m² i kubaturze 7 000 m³.

 

Obiekt objęto systemem klimatyzacji komfortu Fujitsu Airstage VRF V-II, na który składa się 5 jednostek zewnętrznych (typ AJY72LALH, AJYA90LALH, AJYA144LALH) obsługujących łącznie 66 jednostek wewnętrznych typu ściennego. Sumaryczna moc chłodnicza układu wynosi 168 kW.