Urząd Miasta Siechnice

Siechnice położone są w województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim. Gmina Siechnice graniczy od północy z Wrocławiem, a od północnego-wschodu ogranicza ją rzeka Odra. Siedzibą gminy od stycznia 2010 roku jest miasto Siechnice – wcześniej siedzibą władz gminnych była Święta Katarzyna.

 

W zupełnie nowym budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach zainstalowano system klimatyzacji komfortu Fujitsu Airstage VRF V-II. Projekt instalacji HVACR dostarczony przez Grupę Klima-Therm obejmuje 5 agregatów zewnętrznych (AJY108LALH x1, AJY144LALH x4) połączonych z 59 jednostkami wewnętrznymi typu kasetonowego. Sumaryczna moc dostarczonych na obiekt urządzeń dla trybu chłodzenia i grzania wynosi odpowiednio 213 kW i 245 kW. Kontrakt Grupa Klima-Therm pozyskała na drodze przetargu publicznego.