Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej podlegającym Zarządowi Województwa Śląskiego. To największy kompleks szpitalny makroregionu śląskiego i Południowej Polski świadczący wysokiej jakości usługi, co zostało potwierdzone przyznanym placówce certyfikatem ISO 9001:2008. Szpital w Sosnowcu jest jedynym Centrum Urazów Wielonarządowych na Śląsku.

 

W ramach przeprowadzonej modernizacji oddziałów łóżkowych, celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów obsługi medycznej, na 10-kondygnacyjnym obiekcie zainstalowano 11 systemów Fujitsu Airstage VRF V-II obsługujących łącznie 185 jednostek wewnętrznych typu ściennego o sumarycznej mocy układu dla trybu chłodzenia wynoszącej 517 kW. Urządzenia zostały również przystosowane do pracy w trybie grzania.