Wszechstronne zastosowanie

Szafy klimatyzacji precyzyjnej CC MONTAIR to urządzenia do obiektów o dużym obciążeniu cieplnym i wysokich wymaganiach niezawodności.
Do takich obieków należą: serwerownie, centra obliczeniowe, pomieszczenia i obiekty telekomunikacyjne, pomieszczenia UPS