Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wydział Nauk Technicznych powstał w 1999 roku na nowo utworzonym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Placówka prowadzi działalność edukacyjną na 8 kierunkach: Budownictwo, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Energetyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Inżynieria Środowiska, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Technika Rolnicza i Leśna.

 

W ramach inwestycji dofinansowanej ze środków Unii europejskiej obiekt dydaktyczny wyposażony został w system klimatyzacji komfortu Fujitsu Airstage VRF V-II składający się z 3 układów obejmujących łącznie 7 agregatów i 99 jednostek wewnętrznych (ściennych i kasetonowych zwartych). Moc nominalna zainstalowanych urządzeń wynosi 282 kW.