Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Obecnie w placówce funkcjonują trzy Instytuty: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych, Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki oraz Instytut Nauk o Zdrowiu, które kształcą studentów w ramach sześciu kierunków: ekonomii, filologii, pedagogiki, pielęgniarstwa, matematyki, informatyki i kosmetologii.

 

Montażu systemu klimatyzacji w budynku uczelni przy ul. Gałczyńskiego dokonano podczas prac modernizacyjnych obiektu obejmujących m.in. dobudowę auli wykładowej. Grupa Klima-Therm zaproponowała inwestorowi rozwiązanie oparte na 5 systemach Fujitsu Multi Split (5 jednostek zewnętrznych, 15 jednostek wewnętrznych) oraz 3 agregatach skraplających Klima-Therm by Clint typu MHA/K 131, 151 i 181.