Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nowy Sącz

Restrykcyjne warunki projektowe względem dopuszczalnej ilości czynnika w instalacji spełnił system Fujitsu Airstage VRF J-I, co było jednym z decydujących atutów oferty
Klima-Therm na tle rozwiązań proponowanych przez firmy konkurencyjne. Dostarczony na obiekt system Fujitsu VRF J-I składa się z 26 agregatów obsługujących 144 jednostki wewnętrzne sterowane indywidualnie oraz za pomocą sterowników grupowych. Urządzenia mogą pracować w trybie chłodzenia oraz grzania.