Kommersiella fastigheter/Halverad energiförbrukning på Lindholmen

KT_atrium_DSC0516

Kommersiella fastigheter/Halverad energiförbrukning på Lindholmen
 
Projekt:
Multifunktion på Lindholmen
 
Behov:
Behovet var att ta tillvara den befintliga energin i de tre fastigheterna på det expansiva varvsområdet Lindholmen i Göteborg, med en sammanlagd kontorsyta på drygt 42 000 kvadratmeter. Behovet var också att kunna kyla och värma samtidigt.
 
Lösning:
Efter energiinventering så skapades en lösning där kyl- och värmelasterna balanserades inom fastigheten med hjälp av Clivets multifunktionsaggregat Elfo Energy Ground Medium MF. Ett vätskekylt vätskekylaggregat i värmepumpsutförande som levererar samtidig kyla och värme och som dessutom har en tredje sida som kan ta energi från ventilationens frånluft och tillföra extra energi. De två aggregaten har en nominell effekt på 218 kW vardera, sexrörssystem, scrollkompressorer, plattväxlare, integrerade inverterpumpar och tankar både på varma och kalla sidan.
 
Resultat:
Resultatet av detta nya och innovativa energisystem blev att man kunde balansera lasterna inom fastigheterna, vilket halverade såväl energianvändning som utsläpp av koldioxid. Detta trots att fastigheterna var inkopplade på både fjärrvärme och fjärrkyla. En toppmodern, energieffektiv, miljövänlig, driftsäker och kostnadseffektiv lösning som kommer att leverera kyla och värme under många år framöver. 
 
Faktaruta:
Beställare: Atrium Ljungberg
Installatör: ER Kylinstallationer AB
Yta/storlek: 42 000 kvm
Fabrikat/Produker: 2 st Elfo Energy Ground Medium WSHN-XEE2 60.2 MF
Effekt: 2 x 218 kW värmeeffekt
Besparing: 50 procent energianvändning och koldioxidutsläpp
Installationsår: 2018

 

Läs mer om produkten här

Läs mer om projektet här

Klima-Therm AB

Ögärdesvägen 17

SE-433 30 Partille

Telefon: +46(0)313366530

Nyhetsbrev