Vector_Smart_Object

Klima-Therm har ett komplett program för kyla och värme från världsledande tillverkare. Produkter och lösningar som stärker våra kunders position och konkurrenskraft på marknaden och som skräddarsys för varje unikt behov. I produktportföljen finns allt från avancerade klimatsystem för olika typer av kommersiella byggnader och industriella behov till värmepumpar och -system för privatmarknaden.

Lösningar och produkter för industri

Klima-Therm har ett komplett och konkurrenskraftigt program för kyla och värme från världsledande tillverkare när det gäller industriella applikationer. Produkter och lösningar som stärker våra kunders position och konkurrenskraft på marknaden och som skräddarsys för varje unikt behov. I produktportföljen finns allt från avancerade klimatsystem för olika typer av kommersiella byggnader och industriella behov.

 

Sedan 1997 har vi arbetat med kylteknisk utrustning för komfort-, process-, industriell- och kommersiell kyla och har erfarenheten och kunskapen som krävs när det gäller marknadens krav vad gäller såväl miljö- och energifrågor som kvalitets- och driftsekonomiska aspekter.

 

Klima-Therms vision är att vara en ledande aktör i Norden. Vår erfarenhet, kunskap och vårt kompletta sortiment gör tillsammans med vårt framgångsrika affärskoncept att vi alltid kan leverera de mesta fördelaktiga, effektiva, ekonomiska och miljövänliga lösningarna för industriella applikationer. Vi har många fina referenser att visa på!

solutions-fr-industry-pgens-dsc0365
Se menyn
Lösningar och produkter för ditt hemLösningar och produkter för kommersiella fastigheterLösningar och produkter för industri
Lösningar och produkter för industri
Vätskekylaggregat
Aggregat
Vätskekylda
Luftkylda
Frikyla
Lågt GWP

Lågt GWP

Klima-Therm AB

Ögärdesvägen 17

SE-433 30 Partille Sweden

Kontor:

+46 (0) 31 33 665 30

office.se@klima-therm.com

Nyhetsbrev