HomeO firmieArrowAktualnościArrowCertyfikat F-gazowy dla KLIMA-THERM

Certyfikat F-gazowy dla KLIMA-THERM

Data publikacji: 31.03.2016

Niniejszym informujemy, iż firma KLIMA-THERM S.A. uzyskała certyfikat F-gazowy wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego nr FGAZ-P/06/0035/16 uprawniający ją do prowadzenia działalności w zakresie instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

 

Otrzymanie certyfikatu oznacza, iż firma KLIMA-THERM spełnia wymogi obowiązujących rozporządzeń unijnych określających nowe obowiązki dla przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do obsługi stacjonarnych urządzeń zwierających fluorowane gazy cieplarniane. 

 

- Jesteśmy w trakcie zmian legislacyjnych, które w konsekwencji wymuszają działania dostosowujące do nowego prawa ze strony wszystkich uczestników procesu budowlanego. Począwszy od projektanta systemów HVACR, którego zadaniem jest zaprojektowanie układów spełniających wymagania nowych rozporządzeń, poprzez wykonawcę instalacji konsumującego postanowienia projektanta, skończywszy na samym inwestorze, czyli właścicielu i operatorze gotowej instalacji – tłumaczy Paweł Deska, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych w KLIMA-THERM. - Na operatorów i serwisantów instalacji nałożone zostały nowe obowiązki dotyczące posiadanych uprawnień F-gazowych. Każdy z tych podmiotów musi posiadać certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorstwa, który jest uzyskiwany na podstawie certyfikatu personalnego wystawianego przez akredytowaną instytucję – dodaje Paweł Deska.

 

Aby otrzymać uprawnienia F-gazowe, należy zdać egzamin weryfikujący wiedzę zarówno z aktualnych przepisów prawa, jak również aspektów technicznych montażu i serwisowania urządzeń.