HomeO firmieArrowAktualnościArrowCertyfikat ISO 9001:2000 przyznany firmie KLIMA-THERM

Certyfikat ISO 9001:2000 przyznany firmie KLIMA-THERM

Data publikacji: 20.12.2007

Certyfikacja oznacza, że firma KLIMA-THERM stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000, co zostało potwierdzone w trakcie badania audytowego. KLIMA-THERM od lat systematycznie pracuje nad podnoszeniem jakości usług, co przekłada się na wzrost satysfakcji klientów. Wyrazem tego jest certyfikat jakości przyznany przez firmę Det Norske Veritas.

 

Certyfikat ISO 9001:2000 stanowi istotny wyróżnik oferty rynkowej. Wprowadzone wymagania normy poprawiają znacznie efektywność działania firmy przez ciągłe doskonalenie procesów, stosowanie działań zapobiegawczych i korygujących oraz pełniejsze identyfikowanie potrzeb klientów.

 

Obszary objęte certyfikacją zostały zbadane i ocenione przez niezależną instytucję, która z pełnym przekonaniem stwierdziła, że jakość certyfikowanych usług odpowiada standardom europejskim. Certyfikat ISO dla KLIMA-THERM obowiązuje w całej Unii Europejskiej.

 

**********************

Skrót ISO pochodzi od międzynarodowej organizacji standaryzacyjnej - International Organization for Standarization, która jest ogólnoświatową federacją krajowych jednostek normalizacyjnych (organizacji członkowskich ISO).

ISO 9001:2000 jest normą opisującą wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością.

Norma ta kładzie nacisk na podejście procesowe podczas opracowywania, wdrażania i doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością w celu zwiększenia zadowolenia klienta przez spełnienie jego wymagań.