Co to jest szafa klimatyzacji precyzyjnej?

Szafa klimatyzacji precyzyjnej jest to urządzenie tworzące mikroklimat w pomieszczeniach technicznych.

 

Jak sama nazwa wskazuje ma charakter szafy i w zależności od wielkości (wydajności) mogą występować  szafy jedno, dwu lub trzydrzwiowe.  

Dzięki zawartym w szafie rozwiązaniom technicznym są w stanie utrzymywać na stałym poziomie parametr temperatury i wilgotności w pomieszczeniach przez nie obsługiwanych. Realizują to dzięki kompleksowej obróbce powietrza:

  • Chłodzenie
  • Ogrzewanie
  • Nawilżanie
  • Osuszanie
  • Dostarczanie świeżego powietrza
  • Filtrowanie

 

Szafy klimatyzacji precyzyjnej można podzielić na dwie kategorie. W zależność od dystrybucji powietrza:

  • z nawiewem pod podłogę techniczną
  • z nawiewem do góry.
Co to jest szafa klimatyzacji precyzyjnej?

Drugi charakterystyczny podział to w zależności od sposobu schładzania powietrza. 

  • układy z bezpośrednim odparowaniem
  • układy wody lodowej

 

Szafy klimatyzacji precyzyjnej MONTAIR znalazły szerokie zastosowanie w takich obiektach jak:  zespoły serwerów, pomieszczenia wzmacniaczy mocy nadajników UMTS i GSM, NOCs (Centrum Zarządzania Siecią), chłodzenie regałów komputerowych, sterowni, urządzeń zasilających i na ogół wszędzie tam, gdzie obciążenia cieplne są skrajnie wysokie oraz tam gdzie istnieje konieczność utrzymania stałych parametrów temperaturowych i wilgotnościowych.

 

Dzięki starannie dobranym częściom, rozwiązaniom projektowym i procesowi produkcji urządzenia MONTAIR są przystosowane do pracy 365 dni w roku aczkolwiek zakres działania urządzenia określa jego konfiguracja, która jest dobierana indywidualnie w zależności od potrzeb.

 

Szafy klimatyzacji precyzyjnej MONTAIR osiągają wymagane parametry dzięki najnowszym rozwiązaniom technicznym takim jak:

 

Technologia INVERTER: płynna regulacja wydajności sprężarki oraz wentylatorów jednostki wewnętrznej.

Sposób chłodzenia powietrza – przy wykorzystaniu układów z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz układy pośrednie przy wykorzystaniu systemów wody lodowej.

Kombinowane układy chłodnicze – łącząca w jednym urządzeniu układy freonowe oraz wody lodowej, pozwalając na wykorzystanie freecoolingu celem obniżenia kosztów eksploatacji

FREE COOLING - pośredni: możliwość schładzania pomieszczeń bez wykorzystania układu chłodniczego. Medium chłodnicze jest schładzane przez zewnętrzne powietrze.