HomeO firmieArrowAktualnościArrowEFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZĄDZEŃ I INSTALACJI

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZĄDZEŃ I INSTALACJI

Data publikacji: 30.11.2007

Konferencja 29 listopada 2007 Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat" S.A.

W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku Dyrektywą Europejską dotyczącą certyfikacji energetycznej budynków, która nakłada na wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-eksploatacyjnego budynku pewne nowe obowiązki, mające na celu poprawić energochłonność m.in. instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnychredakcja miesięcznika „Chłodnictwo i Klimatyzacja” zorganizowała Konferencję podczas której przedstawiono kilka projektów, zagadnień i rozwiązań technicznych, które mogłyby poprawić ten wskaźnik. 

Na Spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych z cyklu: KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO W POSCE – NOWE TRENDY ROZWOJU zaproszeni zostali specjaliści branży instalacyjnej, projektanci i wykonawcy instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, a także przedstawiciele z uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji oraz pracownicy pionów technicznych.

Prezentację Klima-Therm pt.  „Efektywność powietrza jako źródła dolnego pompy ciepła na przykładzie budynku biurowego firmy KLIMA-THERM” przedstawił Inżynier Produktu Rafał Czyż.