Welcome in Klima-Therm Global. Choose your region:
HomeO firmieArrowAktualnościArrowGrupa Klima-Therm dynamizuje przychody i zwiększa wysokość danin publicznych

Grupa Klima-Therm dynamizuje przychody i zwiększa wysokość danin publicznych

Data publikacji: 11.10.2019
Czerpiąc z potencjału budowanej przez blisko 25 lat pozycji wiodącego dostawcy z branży urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w Polsce, jak również wykorzystując pozytywną koniunkturę rynkową, Grupa Klima-Therm systematycznie zwiększa przychody i zyski. Obroty firmy po trzech kwartałach 2019 roku, za okres od stycznia do września włącznie, wyniosły 325 mln zł, co stanowi wzrost o 27 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Dobra kondycja finansowa Grupy Klima-Therm ma swoje odzwierciedlenie w jej rosnącym zaangażowaniu jako podmiotu gospodarczego na rzecz Skarbu Państwa.

 

Grupę Klima-Therm tworzy 7 powiązanych kapitałowo spółek w Polsce i za granicą zatrudniających obecnie ponad 500 pracowników etatowych. Przewagą konkurencyjną organizacji jest model biznesowy łączący produkcję – realizowaną w trzech zakładach o łącznej powierzchni 17.500 m kw. – i dystrybucję najwyższej klasy urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych. Oferowane przez nią rozwiązania znajdują szerokie zastosowanie w obiektach komercyjnych, przemysłowych, instytucjach publicznych, jak również dedykowane są do użytku domowego. Portfolio klientów biznesowych firmy stanowi baza licząca blisko 4.000 aktywnych zakupowo odbiorców.

 

Tak dobra kondycja Grupy Klima-Therm, wyrażona skalą działalności i dynamiką przychodów, ma swoje odzwierciedlenie w jej rosnącym zaangażowaniu jako podmiotu gospodarczego na rzecz Skarbu Państwa. W samym 2019 roku z tytułu danin publicznych firma wpłaciła do budżetu publicznego już ponad 41,1 mln zł, w tym 29,7 ml zł podatków CIT, VAT i PIT oraz 11,4 mln zł na ubezpieczenia społeczne.

 

- Chcemy być racjonalnym uczestnikiem rynku, odpowiedzialnym pracodawcą i podmiotem prowadzącym działalność biznesową w oparciu o jasne, przejrzyste zasady etyczne i obowiązujące przepisy prawne – podkreśla Daniel Jaśkiewicz, Prezes Zarządu w Grupie Klima-Therm. – Jako firma stale się rozwijamy, a za tym rozwojem podążają konkretne zobowiązania względem naszego okołobiznesowego otoczenia. Czujemy się częścią środowiska przedsiębiorców, których sukcesy biznesowe w sposób bezpośredni przekładają się na kondycję naszej gospodarki. To niestety jedynie pozorna oczywistość, gdy weźmiemy pod uwagę informacje płynące z raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, z których wynika, iż podatek CIT w jakiejkolwiek wysokości płaci w Polsce niecałe 40% podatników – dodaje Daniel Jaśkiewicz.

 

Według Ministerstwa Finansów, w okresie styczeń – sierpień 2019 roku krajowe przychody budżetu państwa wyniosły 262,8 mld zł i były wyższe o 19,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Z kolei dochody podatkowe były wyższe w stosunku do okresu styczeń – sierpień 2018 roku o ok. 16,4 mld zł.

 


Źródło:
- Dane własne Grupy Klima-Therm, Raport Roczny 2018 & Company Profile (08.2019)
- Raport ZPP: Opodatkowanie przedsiębiorców (07.03.2019)
- Dane Ministerstwa Finansów: Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - sierpień 2019 r.; www.gov.pl (27.09.2019)